Laatste nieuws

E -learning “OR krijgt meer invloed in het pensioendossier”

Meer invloed betekent ook meer verantwoordelijkheid. Ook werkgevers worden nu verplicht hun OR in het pensioendossier vaker maar ook eerder om instemming te vragen. Leer alles over uw beïnvloedingsmogelijkheden in onze E-LEARNING “MEER INVLOED OR OP PENSIOEN” verkrijgbaar via OR-platform www.orplatform.nl.

OR kan verhuizing pensioenregeling van verzekeraar naar APF blokkeren

Als het gewijzigde instemmingsrecht van de OR in werking treedt (naar verwachting in oktober a.s.), kan de OR het voorgenomen besluit van de bestuurder om de verzekerde pensioenregeling te verhuizen naar een APF blokkeren.  De OR komt immers instemmingsrecht toe en instemmingsrecht = vetorecht. APF = aantrekkelijk alternatief voor verzekeraar? Verzekeringscontracten met middelloonregelingen dreigen onbetaalbaar te worden; dit […]

Algemeen Pensioenfonds (APF): wat, waarom en voor wie?

Wat is een Algemeen Pensioen Fonds (APF)? Een Algemeen Pensioen Fonds (APF) is een nieuw type pensioenfonds, dat meerdere pensioenregelingen tegelijk kan uitvoeren en daarvoor een afgescheiden vermogen aanhouden. Andere pensioenfondsen mogen dat niet. Pensioenfonds voert pensioenregeling uit. De primaire taak van een fondsbestuur is om voor de deelnemers, gewezen deelnemers en […]